strategisch transformeren en reorganiseren

Wat is jouw visie op de toekomst?

Ga je transformeren of reorganiseren in deze veranderende tijden? Ieder verandervraagstuk begint met jouw visie op de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit? Waar liggen kansen? Wat voor werkgever wil je zijn? Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie wendbaar bent en blijft? De antwoorden die je geeft bepalen hoe je je eigen organisatie inricht. Er ontstaan gelijk nieuwe vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers kunnen staan voor de richting die de organisatie uitgaat?
  • Hoe vertaal je de (gewijzigde) externe propositie naar een interne structuur?
  • Welke kwaliteiten en rollen heb je nodig?
  • Hoe organiseer je je daarbij op een dusdanige manier dat de medewerkers ten volle tot hun recht komen en doelstellingen worden gehaald?
  • En dat de collega’s de juiste focus hebben waarin samenwerkingen efficiënt verlopen.

Ben jij klaar voor de toekomst?

Laat jouw organisatie excelleren.

Jij wilt jouw organisatie laten excelleren. Nu en in de toekomst. Dit is wat je op strategisch hr niveau nodig hebt.

Organisational Design
Met het optekenen van een Organisational Design zorgen we voor een organisatiestructuur waarin enerzijds de bedrijfsdoelstellingen worden behaald en anderzijds de medewerkers volop hun talent kunnen laten floreren. De interne structuur en het bijhorend functiehuis bepalen hoe de medewerkers op een dagelijkse basis acteren. En dus hoe succesvol een organisatie is.

Strategische personeelsplanning
Met strategische personeelsplanning maken we de vertaling vanuit jullie ambitie naar hoe de factor mens bijdraagt aan het behalen van de strategie. Dit helpt je bepalen hoe je de juiste mensen op de juiste plek krijgt. Oftewel: de gewenste personeelsbehoefte.

Daarnaast kijken we wat er nodig is op het gebied leiderschap, leren & ontwikkelen en talent management.

Rvdb helpt met capaciteit en expertise.

Rvdb helpt organisaties bij het concreet maken van deze complexe vraagstukken. Elke organisatie is uniek. Wij begrijpen jouw identiteit en bedoeling en hebben oog voor ongeschreven regels. Wij werken vanuit een aanpak die is aangepast op, en aansluit bij jouw doelstellingen, cultuur en mensen. Op maat en samen gemaakt. ​Onze business consultants zijn Slimme Doeners. Ze denken strategisch mee en doen praktisch. Dit kan in de rol van projectmanager/-leider of als (implementatie)-consultant op inhoud.

Meer weten? Benader ons met jouw concrete vraag of voor een vrijblijvende (digitale) kop koffie. Geef ons een belletje +31 (0)88 55 21 200 of mail naar info@rvdb.nl en vraag naar Nienke Tolboom of Yvon van Leeuwen.

Whitepaper - Stappenplan voor een reorganisatie

Te nemen stappen voorafgaand, tijdens en na een reorganisatietraject op basis van bedrijfseconomische redenen. Interesse? Vul je gegevens in en je ontvangt de whitepaper direct.

Op zoek naar inspiratie?

Lees onze artikelen, blogs en business cases