Klant

Rvdb verwerkt jouw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt (door bijvoorbeeld het invullen van formulieren op de website. Denk aan het downloaden van whitepapers). Deze gegevens worden gecombineerd in onze database met eventuele reeds eerder verkregen gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsnaam en bezoekadres
 • Postadres
 • Kvk nummer
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen
 • Factuur- en betaalgegevens.


Opdracht of overeenkomst
 

In het kader van een opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van onze kandidaten en/of medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Rvdb zijn behandelen deze gegevens vertrouwelijk en volgens de AVG/GDPR en andere gelijke wet- en regelgeving. Als Rvdb (met goedkeuring van de kandidaat of medewerker) persoonsgegevens uitwisselt met een opdrachtgever wordt deze automatisch verantwoordelijk voor de desbetreffende gegevens. Tevens verplicht de opdrachtgever zich om de gegevens te vernietigen van kandidaten die geen vervolg kennen in de procedure(s).
 

Deta’s


Word jij door Rvdb gedetacheerd bij onze klanten? Dan maak jij ook gebruik van ons software systeem Yoobi. De volgende gegevens leveren wij bij Yoobi aan zodat jij een eigen account krijgt en je uren kan schrijven voor jouw opdracht:

 • Contactgegevens
 • Start- en einddatum van jouw opdracht
 • Geboortedatum
 • Tarief reiskosten
 • Tarief opdracht

Voor het verwerken van de factuur- en betaalgegevens maken wij gebruik van de software van Yoobi. Onze accountants van Mill Finance gebruiken AccountView voor de administratie en betalingen.