Algemene informatie

Rvdb zoekt, selecteert, verbindt en ontwikkelt de mensen in het hr vak. Wij vinden dat hr anders kan. Vernieuwend, wendbaar en invloedrijk. We zijn professionals met lef die de status quo durven te doorbreken. Met oog voor individuen en teams in de organisatie. Want mensen maken het verschil.

Rvdb vindt privacy belangrijk binnen onze organisatie en ons werkveld. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij met jouw persoonsgegevens (zoals je naam, e-mailadres, cv data) omgaan.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Rvdb is onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.
Dit statement geldt alleen voor het Rvdb deel van de juridische BV.

Rechtsgronden en doeleinden

Rvdb wil samen met jou de toekomst van hr vormgeven door het beste uit jou, jouw team en/of organisatie te halen. Om dit voor jou én met jou te bereiken gaan wij in sommige gevallen overeenkomsten met jou aan of vragen wij waar nodig specifieke toestemming. Wij gebruiken jouw gegevens om je te ontwikkelen, selecteren, verbinden met andere organisaties, te voorzien van informatie over de markt en ons bedrijf zodat je te allen tijde goed geïnformeerd bent. Daarnaast moeten wij ook gegevens verzamelen om onze administratieve verplichtingen af te handelen.

Externe partijen en jouw gegevens

We verkopen jouw gegevens nooit aan andere organisaties. Om onze doelen te bereiken maken wij gebruik van externe organisaties. Denk hierbij aan het ondersteunen bij assessments, nieuwsbrieven e.d. maar ook bijvoorbeeld voor de financiële afwikkeling. Hierbij verstrekken wij in een aantal gevallen (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. Dit doen wij bijvoorbeeld voor de assessments en persoonlijkheidstesten (Eelloo), versturen van nieuwsbrieven (HelloDialog), factuur- en betaalgegevens (Yoobi) en registraties voor events (PixelIndustries).

Zij ontvangen alleen de informatie die nodig is om de diensten voor Rvdb uit te voeren. De externe partijen mogen de data niet voor andere doeleinden gebruiken. Gegevens die via cookies worden verzameld worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen (IMAAC). Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Uiteraard informeren wij jou wanneer dit gebeurt, tenzij dit juridisch verboden wordt.

Bescherming persoonsgegevens

Rvdb bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig en indien van toepassing conform de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent in het algemeen dat alle financiële gegevens zeven jaar bewaard worden en dat jouw gegevens in onze applicaties bewaard worden totdat jouw toestemming hiervoor verandert. Wij vragen regelmatig hiernaar. Als je voor een specifiek gegevenselement wilt weten hoe lang wij dit bewaren kun je dit aan ons vragen door te mailen naar info@rvdb.nl.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus. We nemen dan ook strenge maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het vermoeden dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Meld ons dit dan via info@rvdb.nl zodat wij hier direct actie op kunnen nemen.

Gegevens inzien, wijzigen, verwijderen

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mail jouw verzoek naar info@rvdb.nl. Je krijgt binnen één week een reactie van ons.

Inzien

Rvdb is op dit moment bezig met de overgang naar een nieuwe online omgeving waarin jij als professional zelf al jouw gegevens kan inzien, wijzigen en verwijderen. De verwachting is dat jij jouw hele account kan beheren in oktober. Hou onze website in de gaten voor updates. Op dit moment hebben wij alleen voor de kandidaten een online profiel. Klik hier voor meer info

Toestemming intrekken of bezwaar maken

Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rvdb.

Gegevens verwijderen

Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je uiteindelijk toch klachten over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan? Dan wijzen wij je erop dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Ga daarvoor naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Bezoek voor meer informatie over privacy in het algemeen ook deze website.

Vragen, feedback, opmerkingen

Meer weten? Vragen of opmerkingen? Mail naar info@rvdb.nl of neem contact met ons op via +31 (0)88 55 21 200 . We helpen je graag verder. Feedback waarderen wij enorm en is altijd meer dan welkom.

Adresgegevens en KvK nummer

Rvdb

Hoogoorddreef 54P

1101 BE Amsterdam Zuidoost

KvK nummer: 32089287

Ons privacy statement bijwerken

We kunnen ons privacy statement en de manier van het verwerken van persoonsgegevens van tijd tot tijd her beoordelen, herzien, of wijzigen. We plaatsen de geüpdate versie op onze website en bij essentiële wijzigingen informeren we jou persoonlijk per e-mail. De herziene privacyverklaring is van kracht vanaf de datum van publicatie.

Laatste update privacy statement: 01 juni 2018