Deelname ontwikkelprogramma

BELANGRIJK NIEUWS

Rvdb is op dit moment bezig met de overgang naar een nieuwe online omgeving waarin jij als professional zelf al jouw gegevens kan inzien, wijzigen en verwijderen. De verwachting is dat jij jouw hele account kan beheren in november. Hou deze pagina in de gaten voor updates.

Rvdb zorgt ervoor hr professionals met wie wij werken telkens blijven groeien naar de plek waar zij het best tot hun recht komen. Op elk niveau, voor elk specialisme en in alle rollen. Wij realiseren dit door (incompany) ontwikkelprogramma’s. Gedurende dit traject gaan professionals aan de slag met verschillende business cases, coaching, intervisie en trainingen. Hieronder geven wij per onderdeel aan waar en door wie jouw gegevens worden opgeslagen.

Coaching & intervisie

Tijdens coaching en intervisie deel je persoonlijke informatie met de coach en anderen. De prioriteit van onze coaches is het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving waar informatie gedeeld kan worden. Is het nodig dat zij persoonlijke aantekening maken van deze gesprekken? Dan bewaren zij deze aantekeningen achter slot en grendel in hun persoonlijke lockers op het kantoor van Rvdb. De aantekeningen worden niet gedigitaliseerd en alleen door hen gebruikt. We verstrekken deze informatie niet aan derden.

Assessments

Aan het begin van een traject is het belangrijk om inzicht te krijgen in het ontwikkelpotentieel. Wij zetten daarvoor hr assessments in. We gebruiken ons uitgebreide instrumentarium met online vragenlijsten en testen van Eelloo en Twynstra & Gudde.

Omdat dit gevoelige persoonlijke informatie is vragen wij jou voor de test akkoord te gaan met het privacy statement van Eelloo. Zij bewaren de resultaten op hun servers zodat deze goed beschermd én met gebruiksbepalingen.

Via de mail ontvang jij ook de resultaten. Ben je de documenten kwijt? Dan kan je deze altijd bij ons opvragen via info@rvdb.nl.