DE ORGANISATIE

Deze zelfstandige verzekeringsmaatschappij is al tientallen jaren actief in Nederland. Hun klanten zijn particulieren en mkb-ondernemers, waar deze verzekeringsmaatschappij graag - zonder poespas - goed voor zorgt. Net als voor hun medewerkers, die vaak al jarenlang voor het bedrijf werken. Maar de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zetten de huidige organisaties onder druk. De verzekeringsmaatschappij wilde deze ingrijpende veranderingen het hoofd kunnen bieden en vroeg Rvdb hen daarin te begeleiden.

DE VRAAG VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Hoe maken wij ons traditionele organisatie toekomstbestendig? Wat betekenen de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor onze dienstverlening? En hoe maken wij het inzichtelijk wat de impact is van de verandering op ons persooneelsbestand? Help ons bij het opzetten van een strategisch personeelsplannings-proces.

HET ANTWOORD VAN RVDB

Door de missie, visie en strategie van de organisatie te vertalen naar een gewenste personeelsbehoefte, om deze organisatie-ambitie waar te maken. Door te onderzoeken wat de toekomstige, gewenste behoefte is voor het personeelsbestand en in vergelijking tot waar zij nu staan.

Deze toekomstige, gewenste behoefte onderzoek je op kwalitatief vlak (kennis, vaardigheden, gedrag) en kwantitatief vlak (aantal FTE, aantal per functie). Welke werkprocessen worden (nog meer) geautomatiseerd? En wat betekent dat voor het aantal medewerkers, maar ook voor de competenties en kennis die zij nodig hebben? Deze analyse vormt het uitgangspunt voor een strategisch hr-plan om de organisatie te helpen om effectief te anticiperen op de gewenste personeelsbehoefte.

First things first

Strategische personeelsplanning heeft als streven dat de mensen optimaal bijdragen aan de organisatiemissie en -doelstellingen. Al snel bleek echter dat herijking van de organisatiestrategie nodig was, om aan te sluiten bij de veranderingen in de markt en maatschappij. Met de nieuwe strategie werd duidelijk dat een nieuwe organisatie-inrichting nodig was, om de organisatie in staat te stellen de missie en doelstellingen te behalen. Deze verandering heeft impact op hoe men intern gaat samenwerken, wat voor type mensen en kennis er nodig is en wellicht ook het aantal mensen. De organisatie gaat zich de komende periode eerst focussen op de gewijzigde organisatie-inrichting, om vervolgens de impact op het personeelsbestand verder op te pakken middels strategischepersoneelsplanning.

Het beste voor mens en organisatie

Rvdb-consultant Ruud Versteeg begeleidde de verzekeringsmaatschappij bij de eerste fase van hun ingrijpende verandertraject. “Hun proces sluit naadloos aan bij de visie van Rvdb. Ook wij kijken altijd naar oplossingen die niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de mensen het beste zijn. Het was goed om te zien dat de verzekeringsmaatschappij besloot om eerst de missie, visie en strategie te herijken. Dit dient namelijk altijd het uitgangspunt tezijn bij een strategisch hr vraagstuk, om vervolgens te anticiperen op de impact op het personeel. Mooi dat wij daar vanuit Rvdb een rol in hebben mogen spelen.”