Wie zijn onze leiders van de toekomst en hoe spotten en ontwikkelen we die? Binnen een technische organisatie was ontwikkeling van leiderschapspotentieel en -competenties nog in mindere mate aanwezig. Rvdb heeft samen met de HR directie een framework gebouwd om leiderschapspotentieel te assessen en te bespreken met een groep van afgevaardigden uit de directie in een talent committee. Met als doel om de leiders van de toekomst de juiste ontwikkelkansen te bieden die ze zouden helpen in hun volgende stap, van leiderschapsprogramma tot business assignments. Dit betekent dat er door ons is gewerkt aan het talentidentificatie proces met onder andere de juiste rollen en verantwoordelijkheden, assessments, committees, training aan het HR team en ondersteunende materialen. Hiermee was de eerste stap gezet richting een meer gestructureerde en geobjectiveerde aanpak van talent management voor de leiders van de toekomst binnen deze organisatie.