De organisatie

Deze bank, ontstaan uit een reeks van fusies en overnames, is al sinds jaar en dag actief in Nederland en andere landen in Noordwest-Europa. Vanuit de ambitie om bij te dragen aan een schone, sociale en inclusieve samenleving en in te spelen op de veranderende klantvraag zet de bank zich volop in op innovatie en technologische ontwikkeling. Deze focus heeft ook haar uitwerking op de manier van organiseren en werken binnen de bank zelf. 

De vraag van de bank

Bij een grote bank is er continu sprake van verandering. Daarom is er een eigen reorganisatie & transformatie afdeling binnen HR, die de business hierbij ondersteunt. Doordat er meerdere grotere reorganisaties gaande waren ontstond er een piek in werkzaamheden op deze afdeling. Tegelijkertijd was er de sterke behoefte aan iemand met het lef om de business kritische vragen te stellen en tegelijkertijd flexibel mee te kunnen denken, maar ook iemand die het menselijke aspect in de gaten blijft houden. Voor een grote transformatie naar 'Agile' IT bleek onze Interim Professional Nienke Tolboom (inmiddels Projectleider Reorganiseren & Transformeren binnen Rvdb) de juiste match.

Het antwoord van Rvdb

Om de organisatorische verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van groot belang dat de verschillende stappen binnen het veranderproces zorgvuldig doorlopen worden. Minstens net zo belangrijk is eerlijkheid en transparantie richting de mensen die betrokken zijn dan wel worden getroffen door de verandering.

Nienke was zich maar al te bewust van de gevoeligheid van een dergelijk proces en haar rol als reorganisatie consultant hierin. Om deze zorgvuldigheid, eerlijkheid en transparantie te kunnen waarborgen maakte zij gedurende de gehele reorganisatie gebruik van een goed doordacht stappenplan. Alle processtappen (zoals het reorganisatieplan – inclusief organisational design –, ‘huis op orde’, kick-off, adviesaanvraag OR, plaatsingsprocessen en begeleiding bij boventalligheid, start van de nieuwe organisatie e.d.) zijn tot in detail uitgewerkt, inclusief bijbehorend communicatieplan, zodat geen onderdeel gemist zou worden.

Naast het waarborgen van de zorgvuldigheid, eerlijkheid en transparantie heeft Nienke waarde toegevoegd door als sparringpartner voor de business op te treden. Door mee te denken over, en inzicht te hebben in, de behoeftes van de business kon zij als gedegen gesprekspartner optreden. Daarnaast hielp het stappenplan haar om ook kritisch te kijken naar de voorstellen en ideeën van de business en deze aan te scherpen en waar nodig bij te sturen.

Resultaat en lessons learned

Nienke kijkt terug op een succesvolle organisatie verandering, die zij van A tot Z heeft mogen begeleiden. Ze is trots op de zorgvuldigheid waarmee dit veranderproces is aangepakt. Op het moment dat je fouten maakt in het proces, of dingen niet zorgvuldig doet, kan een reorganisatie, transformatie of herstructurering veel schade doen. Doe je het netjes en transparant dan krijg je de mensen die blijven mee en kunnen zelfs degenen die weggaan met een relatief gevoel afscheid nemen. Ook de klant was tevreden. Zij heeft naast deze verandering nog twee andere reorganisaties mogen begeleiden voor deze bank.