1 december 2015, geschreven door HRcommunity en Christine Slootweg

RIJKS werkt!

Nadat het Rijksmuseum jaren in de steigers heeft gestaan, werd het hoog tijd om aan de binnenkant te kijken hoe het met de eigen organisatie is gesteld. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek dus en niet op de traditionele manier, maar op een interactieve manier. Hoe gaat dat in zijn werk? De redactie van HRzone sprak hierover met twee hoofdrolspelers: Jeannine Wellink, senior P&O Adviseur bij het Rijksmuseum en Christine Slootweg, trainer/adviseur bij Rvdb.

Nu het museum weer geheel open is, is het ook tijd om te kijken naar de eigen organisatie. In 2014 is begonnen met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt niet op de traditionele manier – met vragenlijsten – uitgevoerd, maar volgens een methode die een actievere inbreng vergt van de medewerkers. Per afdeling of team wordt door een externe trainer een workshop van een half dagdeel gehouden voor alle medewerkers en de leidinggevende. Op individuele basis en in teamverband wordt gekeken naar de werkaspecten die zorgen voor tevredenheid of leiden tot verminderde tevredenheid. Het gaat om de aspecten: zich veilig voelen, samenwerken, erkenning, resultaat, groei en bevlogenheid. Het is de bedoeling dat de workshop leidt tot concrete actiepunten waaraan team plus leidinggevende gezamenlijk gaan werken.

uit het jaarverslag 2014 van het Rijksmuseum

Interactieve methode RIJKS werkt

Een zoektocht naar een interactieve methode om medewerkerstevredenheid te toetsen, leverde onvoldoende resultaat. De wens was om met het MTO meerdere doelstellingen te realiseren.

  1. Inzicht krijgen in werkaspecten die leiden tot meer werktevredenheid.
  2. Werknemers inzicht verschaffen in de eigen verantwoordelijkheid voor werkplezier.
  3. Ontdekken wat het welbevinden is van de organisatie als geheel.

Het Rijksmuseum besloot zelf een methode te ontwikkelen: RIJKS werkt!. De kern van de ontwikkelde methode zijn zes drijfveren: veilig voelen, samenwerken, erkenning, resultaat, groei en bevlogenheid, onderverdeeld in aspecten zodat de drijfveren helder zijn voor iedereen.

Praktische opzet

De methode resulteerde in een vijf uur durende workshop, bestaande uit vier elementen:

  1. Introductie van elkaar en de methode
  2. Scoren van de individuele drijfveren (Bijvoorbeeld: Scoor van 1 tot 10 hoe belangrijk veilig voelen voor JOU is als het om het werk gaat)
  3. Scoren per team, los van de realiteit
  4. Acties benoemen en bedenken hoe de doelen te bereiken

In anderhalf jaar hebben alle 660 medewerkers in 68 sessies de workshop gevolgd. Het directieteam was als eerste aan de beurt en zo werd het onderzoek top-down uitgerold; na de directie kwamen sectorteams, en vervolgens de leidinggevenden met de medewerkers aan de beurt. De teams gaan vervolgens aan de slag met hun acties die vaak heel concreet zijn en soms meer lange termijn. Een van de organisatie brede acties die naar aanleiding van het onderzoek van start is gegaan, is het project jouw baan/mijn baan, een manier om formeel een interne stage te lopen. Vanuit P&O kan er begeleiding of advies gegeven worden voor de opvolging. Ook hebben ze een aanjagende rol. Zo wordt er voor gezorgd dat het levendig blijft.

Uitkomsten

Christine vindt het bijzonder dat iedere afdeling uiteindelijk enthousiast was; zowel de denkers als de doeners, de twee grote groepen binnen het museum. Men vond het prettig om tijd te hebben om met elkaar te reflecteren en in gesprek te zijn over het werk en de wijze van samenwerken. De effectiviteit is, onder andere dankzij het eenvoudige instrument erg groot. De directie staat er ook open en welwillend in en gaat het gesprek altijd aan. Er is een rapport verschenen over alles wat de revue is gepasseerd, in eerste instantie gedeeld met de directie, en vervolgens ook voor medewerkers beschikbaar. In november is er een bijeenkomst geweest voor alle medewerkers waarin het directieteam onder meer de acties heeft gedeeld.

De conclusies uit Rijks werkt! worden meegenomen in de koersbepaling voor de toekomst. Christine en Jeannine zien de toekomst positief in en hopen op meer mooie acties.