25 april 2019, geschreven door Maarten de Haas

Aankondiging: Het Nationaal Juridisch Salarisonderzoek 2019

Sinds 2001 voert Rvdb jaarlijks het Nationaal Salarisonderzoek Advocatuur uit. Het doel van het salarisonderzoek is het verschaffen van inzicht in de marktconforme beloningen en overige arbeidsvoorwaarden van advocatenkantoren. Aan de hand van het onderzoek kan uw kantoor het belonings- en HRM-beleid toetsen en vormgeven.

De inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden van advocaten en secretaresses gebeurt door middel van een digitale enquête die wij op maandag 6 mei aanstaande aan kantoren met meer dan vijf advocaten verzenden. Aanmelding en invulling van de enquête is mogelijk tot en met vrijdag 21 juni aanstaande.

Benchmark op individuele positie
In 2019 heeft het onderzoek dezelfde opzet als de laatste jaren.

Voor alle deelnemende kantoren stellen wij een individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking op. De eigen arbeidsvoorwaarden worden vergeleken met een representatieve peer group van zes of meer kantoren, die wij naar beste inzicht samenstellen.

Rapportage
In het rapport vergelijken wij:
• salarissen in het 1e tot en met het 11e ervaringsjaar van advocaten;
• salarisbandbreedte voor de verschillende functieniveaus van secretaresses;
• secundaire arbeidsvoorwaarden voor advocaten en secretaresses, waaronder bonusregelingen, kostenvergoedingen, pensioen- en autoregelingen én de normen voor de declarabele uren van de advocaten.

In het rapport worden de kengetallen van de peer group (gemiddelden, hoogste en laagste waarden) gerapporteerd. Wij vermelden uit welke kantoren de peer group is samengesteld, maar alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en gerapporteerd, zodat er geen informatie tot individuele kantoren kan worden herleid.

De kosten van de individuele arbeidsvoorwaardenvergelijking zijn
€ 490,00 exclusief BTW.

Aanvullende wensen
Heeft u aanvullende wensen voor uw kantoor? Wij onderzoeken graag de mogelijkheden. De meerkosten van deze aanvullingen geven wij van te voren aan.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Maarten de Haas op 06-51187480, via njsa@rvdb.nl, of 088-5521200.