1 mei 2016, geschreven door Maaike de Wit

‘Na een jaar hadden we zelfbewuste HR-professionals’

TBI sloeg in 2014 een nieuwe weg in, vertelt René Verhoeven. De HR-afdelingen van 21 aparte bedrijven, werden centraal georganiseerd en moesten gaan samenwerken. Deels om op termijn kosten te besparen, deels om meer in control te komen, en deels ook om een forse impuls te geven aan de kwaliteit. ‘Bij sommige bedrijven was maar 0,4 fte aan HR in dienst. In de praktijk ben je dan vooral bezig de administratieve gaten dicht te lopen. Ruimte om je vakinhoudelijk te verdiepen in HR-ontwikkelingen is er dan niet. De kwaliteit kon echt omhoog.’ Op papier is het leuk bedacht: 12 HR-adviseurs uit totaal verschillende bedrijven bij elkaar in één ruimte zetten. Maar in de praktijk gaan ze dan niet ineens effectief samenwerken. Daarom is aan RvdB gevraagd een incompanyprogramma van een jaar te verzorgen met focus op persoonlijke ontwikkeling. ‘In maart 2015 zijn we gestart en op 1 februari 2016 werd het traject afgerond. Het programma bestond uit 6 dagen externe training en 4 tussentijdse intervisiebijeenkomsten. Dat lijkt in een heel jaar misschien niet veel, maar in de praktijk werd er in die korte tijd veel persoonlijke transformatie gerealiseerd. Daarbij komt dat training on the job een belangrijk onderdeel vormde van het traject.’ Lees hier het interview verder.
interview