14 december 2018, geschreven door Ronne Theunis

KRAPPE ARBEIDSMARKT? JE HEBT HET TALENT AL IN HUIS!

HSO is een snelgroeiend, internationaal ICT-bedrijf met in Nederland ruim 360 medewerkers. Ze zijn ambitieus: ze willen met de HSO Groep de komende jaren nog ruim twee keer zo groot worden. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt, is het niet makkelijk om ICT’ers te vinden. Daarom wil HSO met een ontwikkelprogramma de interne doorstroom van talentvolle medewerkers bevorderen. HSO’s HR-manager Jarno Geurts vertelt hoe Rvdb hen daarbij ondersteunt.

 

Hoe zijn jullie in contact gekomen met Rvdb?

“In het verleden heb ik zelf met plezier het hr development programma gevolgd bij Rvdb. Omdat zij een kleinschalige partij zijn, had ik direct contact met de trainers en konden we altijd snel schakelen. Dat vond ik een heel prettige manier van samenwerken. Toen binnen HSO het plan ontstond om een op maat gemaakt ontwikkelprogramma op te zetten, hebben we daarom onder andere aan Rvdb gevraagd om met een voorstel te komen. Uiteindelijk hebben we - vooral door die persoonlijke benadering - unaniem voor hen gekozen.”


Waar waren jullie precies naar op zoek?

“HSO groeit ontzettend snel en onze strategie is om de komende jaren nog zeker twee keer zo groot te worden. Daar hebben we dus heel wat nieuwe medewerkers, van alle niveaus, voor nodig. Maar de markt is krap: goede ICT’ers zijn schaars, zeker de meer ervaren kandidaten. Seniors blijven vaak liever zitten waar ze zitten, of maken alleen de overstap voor de hoofdprijs. Die kunnen wij ze niet bieden. Tegelijkertijd hebben we heel veel junior talent in huis, dat we graag voor langere tijd behouden. 

Daarom wilden we onze junioren intern opleiden en laten doorstromen naar medior en senior functies, zodat we minder afhankelijk zijn van de markt en een stabiele personeelsopbouw krijgen. We hebben Rvdb gevraagd om samen met ons een ontwikkelprogramma op te stellen, waarin die doorstroom centraal staat.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?

“De vraag die we onszelf vooraf stelden was: hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers het beste uit zichzelf en hun carrière kunnen halen, terwijl we tegelijkertijd hun talent behouden voor de organisatie? Kortom, wat hebben junioren nodig om op eigen kracht promotie te maken, waardoor ze zich graag voor HSO blijven inzetten? 

De verantwoordelijkheid om te komen waar je wil komen, ligt bij jezelf, vinden wij. Onze medewerkers zijn de regisseur van hun eigen carrière. Wij willen ze heel graag faciliteren en stimuleren in die persoonlijke ontwikkeling, zodat ze klaar zijn voor een hopelijk lange toekomst binnen HSO. 

Samen met Rvdb stelden we daarom een programma op waarin we onze medewerkers tijdens hun loopbaan trainen op soft skills en persoonlijke effectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als communiceren, samenwerken, consultancy en change management, waarmee ze straks de stap naar business consultant kunnen maken. En door te werken aan hun eigen ontwikkeling, krijgen medewerkers meer plezier in hun werk, wat weer een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten.” 

 

Hoe ziet het programma er nu uit?

“Het programma bestaat uit twee blokken van twee jaar. Elk kwartaal krijgen de deelnemers een training, (individuele) coaching of supervisie van vaste trainers. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de deelnemers vier jaar aaneengesloten het programma zouden volgen, maar bij de eerste lichting merkten we dat mensen het prettig vonden om na twee jaar eerst weer een tijdje ‘gewoon’ aan het werk te gaan. Zo konden ze hun opgedane kennis in praktijk brengen en het effect ervan ervaren. Na een aantal maanden gaan ze verder met het tweede blok.”

Wie komt voor het programma in aanmerking?

Medewerkers uit alle disciplines mogen zich aanmelden, en het animo is groot. Waar we ons in eerste instantie alleen op junioren richtten, nemen inmiddels medewerkers van alle niveaus deel. Ook seniors grijpen de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen, met beide handen aan, dat is mooi om te zien. In verschillende lichtingen doen nu ruim 100 medewerkers mee, de deelnemers van eerste uur zitten nu in de laatste fase van het programma.”

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

“Op deze termijn zijn kwantitatieve effecten nog lastig te meten, maar er wordt ontzettend enthousiast gereageerd op het programma. Mensen waarderen het dat HSO tijd en ruimte biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Uit de evaluatieformulieren en het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt ook dat het programma een positieve invloed heeft op de bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid van onze medewerkers. 

We zien ook dat mensen die deelnemen aan het programma nu al eerder doorgroeien dan voorheen: waar junioren eerst pas na drie jaar promoveerden, zijn ze nu vaak na twee jaar al klaar voor de volgende stap.”

Hoe zien jullie de toekomst?

“We zijn heel blij met het programma dat nu staat en met de samenwerking met Rvdb. Omdat het programma vier jaar duurt, ga je een behoorlijk commitment aan met elkaar. Daarom evalueren we regelmatig en sturen we bij waar nodig. Omdat HSO door zijn snelle groei voortdurend verandert, moeten wij daarin als hr-organisatie kunnen meebewegen en verwachten we dat ook van onze partners. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat met Rvdb helemaal goedkomt.”

 

Tekst: Ronne Theunis