7 februari 2023, geschreven door Maaike van der Scheer

HR Trends in 2023

Het nieuwe jaar is begonnen. Hoog tijd om te kijken welke ontwikkelingen er de afgelopen maanden in gang zijn gezet op HR gebied en waar we het komende jaar rekening mee moeten houden. Ook in dit jaar zullen we te maken hebben met het de krappe arbeidsmarkt en maken medewerkers zich zorgen om de toenemende inflatie. We kijken naar de HR trends voor 2023.
 

Het totale welzijn van werknemers

Om te beginnen zien we dat het welzijn van personeel steeds meer prioriteit krijgt in organisaties. Deze ontwikkeling zien we de afgelopen jaren steeds meer integreren. Bedrijven die hier nog niet zo mee bezig waren maken een omslag. Daarnaast zien we bij bedrijven die het welzijn van hun personeel al wel hoog in het vaandel hadden steeds meer nieuwe en creatieve manieren om dit onderwerp aandacht te geven. Zo stellen bedrijven bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget of vitaliteitsbudget beschikbaar voor hun medewerkers of organiseren ze activiteiten en inspiratiesessies rondom vitaliteit, werkgeluk en welzijn. Aan de ene kant wordt dit vaak opgezet vanuit de waarden van het bedrijf en als uiting van ‘Goed Werkgeverschap’. Steeds meer bedrijven zien ook de voordelen van gezond en gelukkig personeel op de productiviteit, bedrijfsresultaten en het verloop binnen de organisatie. Aan de andere kant zien we dat die focus op het totale welzijn regelmatig vanuit een noodzaak ontstaat. We zien nog steeds dat veel werknemers een hoge mate van stress en werkdruk ervaren en dat dit regelmatig leidt tot verzuim (TNO, 2022). Ook privé ervaren steeds meer werknemers stress, bijvoorbeeld met het oog op de inflatie en veranderingen in de koopkracht die daarmee gepaard gaan (Vogels, 2022). Door meer aandacht te hebben voor het totale welzijn van het personeel wordt er preventief gehandeld om verzuim te voorkomen. Focus op het verbeteren van het welzijn van medewerkers zorgt voor gezonde en tevreden medewerkers, en daarmee stabiliteit en positieve effecten op bedrijfsresultaten.

Hybride werken als nieuwe werkcultuur

We kunnen er niet omheen. Het hybride werken is het afgelopen jaar in veel bedrijven onderdeel geworden van de nieuwe werkcultuur. Veel werknemers hebben de voordelen ervaren van het hybride werken. Er is geproefd van een hoge mate van flexibiliteit, een nieuwe werk-privé balans en het besparen van tijd en geld. Voordelen die niet alleen voor de werknemers, maar ook de werkgevers gelden. Tegelijkertijd brengt het hybride werken ook uitdagingen met zich mee. Wat zijn de nadelen van het hybride werken voor de organisatie en de werknemers en hoe kunnen we daar op inspelen? Hoe kunnen we samenwerking optimaliseren vanuit het werken op afstand? En hoe zorg je er als werkgever voor dat je werknemers betrokken blijven en je de verbinding houdt met je personeel? Dat zijn vragen waar organisaties, en met name de HR afdeling, zich in 2023 mee bezig gaan houden.

“Met oog op het hybride werken als nieuwe werkcultuur is de noodzaak voor betrokken en mensgericht leiderschap groot.”

Focus op managementstijlen en het ontwikkelen van leiders

Het komende jaar ligt er bij veel organisaties een grote focus op het ontwikkelen en de bijscholing van leidinggevenden. Een persoonlijke band met het team is belangrijk en er wordt dan ook steeds meer focus gelegd op mensgericht leiderschap. Daarbij is er veel aandacht voor betrokkenheid, participatie, persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een positieve en gemotiveerde sfeer in het team. Door het werken op afstand zien collega’s en teams elkaar minder vaak. Het is dus nog belangrijker om betrokken te blijven met elkaar. De manager speelt daar een grote rol in. Vanuit een persoonlijke en betrokken leiderschapsstijl zullen werknemers zich meer gezien en verbonden voelen met de organisatie.

Naast dat er steeds meer focus komt op het mensgericht leiderschap speelt het ontwikkelen van ‘nieuwe’ leidinggevenden ook een grote rol. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met de arbeidskrapte als grootste invloed, hebben ervoor gezorgd dat veel werknemers gepromoveerd zijn naar leidinggevende posities door schaarste aan kandidaten met meer ervaring of in een poging hen te behouden. Veelal welwillende, maar relatief ‘nieuwe’ leidinggevenden. Voor het komende jaar verwachten we dan ook bij veel bedrijven een focus op het investeren in leiderschap en het ontwikkelen en bijscholen van managers in de organisatie. Verwachtingen vanuit de organisatie moeten duidelijk gecommuniceerd worden en managers hebben concrete handvatten nodig om op een goede, mensgerichte en effectieve manier leiding te geven. Met oog op het hybride werken als nieuwe werkcultuur is de noodzaak voor betrokken en mensgericht leiderschap groot. HR speelt een grote rol in het identificeren van wat er nodig is in de organisatie op het gebied van bijscholing van managers en trekt daarin de kar.
 

Personeel behouden door hun arbeidsvoorwaarden

Door de arbeidskrapte is het belangrijker dan ooit om het personeel dat je hebt vast te houden. Werknemers die zich niet genoeg gewaardeerd voelen of ontevreden zijn met hun situatie zullen sneller de stap maken om te vertrekken. Een belangrijke eerste stap in het behoud van personeel, is het kijken naar de huidige arbeidsvoorwaarden in de organisatie. Welke arbeidsvoorwaarden zijn er binnen de organisatie en zijn ze bekend bij het personeel? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Toch zien we regelmatig dat bedrijven in de basis goede arbeidsvoorwaarden hebben, maar dat die niet goed bekend zijn onder het huidige personeel en niet op de juiste manier gepromoot worden bij kandidaten. Een belangrijke stap dus om de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf goed op de kaart te zetten. Welke arbeidsvoorwaarden zijn uniek voor het bedrijf? Of van welke arbeidsvoorwaarden wordt nauwelijks gebruik gemaakt? Het is goed om daarnaar te kijken en de huidige arbeidsvoorwaarden beter op de kaart te zetten bij werknemers.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken waar de werknemers behoefte aan hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wat vinden zij belangrijk en kan daarop ingespeeld worden? Veel organisaties zijn aan het zoeken naar manieren om hun (secundaire) arbeidsvoorwaarden pakket aantrekkelijker te maken. Daarbij wordt ook steeds meer gekeken naar opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers en teams zodat ze zich meer gewaardeerd en betrokken voelen en er gekeken wordt naar ontwikkelingsmogelijkheden op zowel persoonlijk gebied of op het gebied van hun loopbaan. Ook met het oog op het hybride werken, waardoor er vaak minder zicht is op het werk wat gedaan wordt, is het belangrijk dat personeel goed opgeleid is voor hun huidige functie.

Een zoektocht naar nieuwe manieren om personeel aan te trekken

Voorlopig zullen we de arbeidskrapte blijven ervaren. Het vinden van nieuwe werknemers en het behoud van het huidige personeel staat dan ook bij veel bedrijven hoog op de agenda. En terecht, want de manieren die de afgelopen jaren werkten om goede kandidaten aan te trekken lijken niet meer te werken. Er wordt echt een proactieve houding gevraagd van recruiters en HR professionals. Met sourcing richten zij zich op nieuwe doelgroepen; kandidaten die openstaan voor een nieuwe baan maar die nog niet zelf op zoek zijn en kandidaten die nog helemaal niet op zoek zijn naar een andere baan. Nieuwe en creatieve wervingsstrategieën zijn nodig om nieuw talent aan te trekken en voor de organisatie te winnen. Voorlopig zal het opvullen van vacatures bij veel bedrijven een uitdaging blijven. Steeds meer bedrijven wijken – vaak zonder veel keuze – dan ook uit naar het tijdelijk inhuren van extern personeel.

“Nieuwe en creatieve wervingsstrategieën zijn nodig om nieuw talent aan te trekken en voor de organisatie te winnen.”

Er komt voor HR nog een belangrijk aspect kijken bij het inhuren van extern personeel, namelijk het beheer van complexe personeelsbestanden. Het is belangrijk dat het externe personeel betrokken en geïntegreerd wordt binnen de organisatie zoals dat ook bij het vaste personeel gebeurd. De kans is groot dat een combinatie van vast en extern personeel de komende tijd de realiteit blijft bij bedrijven. Het is voor de continuïteit van belang dat de organisatie één geheel blijft, en er geen tweedeling ervaren wordt.

“De kans is groot dat een combinatie van vast en extern personeel de komende tijd de realiteit blijft bij bedrijven.”

 

Literatuur

Vogels, P. (2022, 21 juli). Negen op de tien werkenden maken zich zorgen over de hoge inflatie, maar slechts een kwart heeft een plan. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd op 13 december 2022, van https://www.ad.nl/economie/negen-op-de-tien-werkenden-maken-zich-zorgen-over-de-hoge-inflatie-maar-slechts-een-kwart-heeft-een-plan~aa381c2d/.

TNO (2022, 14 november). Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Geraadpleegd op 13 december 2022, van https://www.tno.nl/nl/newsroom/2022/11/werkgevers-werkdruk-arbeidsrisico/#:~:text=In%202021%20hadden%20bijna%201,zo%20veel%20als%20in%202019.