1 december 2015, geschreven door HFM Talentindex, HR Community en Rvdb

Eerste resultaten HR Learning Agility Onderzoek

Is HR wendbaar en klaar voor de toekomst?

Tegenwoordig moet iedere organisatie en iedere medewerker wendbaar oftewel (Learning) Agile zijn om alle steeds snellere veranderingen in de toekomst aan te kunnen. Maar hoe zit dat eigenlijk met HR? Hoe Learning Agile is de HR-man of vrouw in Nederland nu eigenlijk?

Dat was de reden dat HFMtalentindex, HRcommunity en RaymakersvdBruggen de handen ineen hebben geslagen en een groot Learning Agility onderzoek hebben uitgevoerd onder HR.

De achtergrond van het onderzoek

De noodzaak van learning agile medewerkers is des te groter voor de HR-afdeling van een organisatie. Als bouwers aan de organisatie-van-de-toekomst, moet HR eerder nog dan anderen de ontwikkelingen vóór zijn, overzicht hebben van het potentieel binnen de organisatie en waar nodig de juiste mensen binnen zien te halen. De rol van personeelszaken is in hoog tempo veranderd van een meer administratieve functie (contracten en verzuimregistratie), naar vervolgens professional op het gebied van mens en werk, naar nu strategisch meepratend businesspartner. Dat betekent snel kunnen schakelen en bijsturen. Oftewel: Learning Agile zijn in het kwadraat!

Op maandag 14 december 2015 zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt door Prof. dr. Jaap van Muijen op het HRtop100 event

Het verlossende antwoord

Hoe leervaardig is het HR-vak? Staan Nederlandse HR-professionals open voor verandering en zijn ze in staat om vroegtijdig bij te sturen als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen? Het verlossende antwoord op basis van dit onderzoek: ja! HR-professionals blijken bovengemiddeld te scoren op Learning Agility.

Ook op de verschillende dimensies Change (leren door experimenteren), Results (doelgericht) en People(leren van en openstaan voor anderen) doen ze het buitengewoon goed. Daarbij vergeleken blijft Mental Agility – het analyseren van complexe problemen – wat achter. De grote motor is Self-Awareness. Dit onderdeel laat de grootste piek zien. Het feit dat HR zich sterk bewust is van de eigen sterke en zwakke kanten en de mogelijkheden ziet om zichzelf te verbeteren, is ook de stuwende kracht achter de gemiddeld hogere Learning Agility van de beroepsgroep.

Kritische noot

Mental Agility is een punt van zorg voor HR. Waar HR er op allerlei vlakken positief uitkomt, geldt dat helaas niet voor de vergelijking op het vlak van Mental Agility tussen HR en leidinggevenden in de lijn. HR-directeuren zitten op ongeveer hetzelfde niveau, maar alle andere HR-functionarissen zitten beduidend lager. HR leert beter door aan de slag te gaan, te ervaren en zaken samen op te pakken, maar is minder bezig met het nadenken en doorgronden van de situatie dan dat dat gewoon is in de lijn. Vooral in de rol van adviseur van het hogere echelon kan dit stijlverschil ongewenste afstand creëren. Moet HR haar eigen case meer gaan analyseren en strategisch onderbouwen om de impact te vergroten?

8 feiten over HR en Learning Agility

Wilt u meer lezen over de resultaten van het HR Learning Agility onderzoek?
Download dan het artikel ‘8 feiten over HR en Learning Agility‘.

Mocht u meer willen weten over het onderzoek of over wat dit betekent voor uw organisatie, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Op onze website en via onze nieuwsbrief gaan we de komende periode verder in op het onderzoek.

 

8 feiten over HR en Learning Agility

Wat is Learning Agility?

Learning Agility is het vermogen om in nieuwe situaties snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Mensen die hoog scoren op Learning Agility zullen sneller leren in nieuwe, onbekende situaties. Zij zijn sneller in staat scherp in beeld te houden wat belangrijk is, zij zullen zich een nieuwe functie sneller eigen maken en een nieuwe situatie sneller “lezen”. Dit geeft uw organisatie een groot voordeel. Een reden waarom steeds meer organisaties de meting van Learning Agility bij selectie net zo belangrijk vinden als intelligentie en persoonlijkheid. Medewerkers die hoog scoren op Learning Agility zijn de mensen om op te bouwen in de toekomst. Niet alleen de High Potentials, maar medewerkers in alle lagen van de organisatie die het verschil kunnen en zullen maken.

Wilt u meer weten over Learning Agility? Download dan de whitepaper Learning Agility.