7 april 2019, geschreven door Sem Stemerding

Een nieuwe koers? ‘Get your story straight!’

Moeten we dat verhaal nu nog echt gaan ophalen en delen? We zijn al een eind op weg met het strategieteam en willen de eerste uitkomsten al gaan delen. Het voelt een beetje als mosterd na de maaltijd”


Een nieuwe strategie, ‘stip aan de horizon’, geeft medewerkers een nieuw kader en perspectief. Dit gaat meestal gepaard met verandering, zeker als dit ook een structuuraanpassing met zich meebrengt.  Medewerkers al vroeg in het proces in beweging krijgen is een uitdaging. Helemaal wanneer de impact van de verandering nog niet concreet genoeg is. Medewerkers vragen zich af wat de verandering voor henzelf gaat betekenen, voor het werk dat ze doen en de relatie met collega’s. Dat is hartstikke normaal.

Lees de hele blog in onze online omgeving RAY