1 november 2015, geschreven door Nienke Melgers en Lotte Overmeer

Talentmanagement een middel of een doel op zich?

Talentmanagement is hedendaags een veelbesproken onderwerp en staat steeds vaker op de agenda van hr en directie. Als organisatie kun je tegenwoordig niet achterblijven met het aanbieden van een talentmanagement programma. Talent heeft de keuze, waardoor dergelijke programma’s een steeds belangrijkere ‘brand’ functie lijken te hebben. Voor u ligt een samenvatting van het onderzoeksrapport dat is geschreven in opdracht van Rvdb, gevestigd te Amsterdam Zuidoost. Deze samenvatting is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar talentmanagement programma’s en heeft gediend als afsluitend onderdeel van onze bachelor opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Deze samenvatting is geschreven om de belangrijkste theorieën en resultaten van het onderzoek op een overzichtelijke manier weer te geven.

De samenvatting bevat een inleiding, waar de aanleiding van het onderzoek en de centrale vragen die hieruit zijn ontstaan worden beschreven. Vervolgens zijn de bijpassende theorieën uitgewerkt en komen de resultaten van het onderzoek aan bod. De samenvatting wordt afgesloten met een conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen.

Lees hier de volledige samenvatting van het onderzoek.
samenvatting